Hondenforum Hondenforum Hondenforum Hondenforum Hondenforum

Bach Bloesem Remedies

18-06-2012 | door: Schylger Samoyeds | website

© Ilja Jansen(HOE) WERKT DAT?
In deze tijd van stress, werkdruk en het ons steeds meer bewust worden van ons lichaam, worden Bach Bloesem remedies steeds bekender. Niet alleen voor de mensen worden ze steeds vaker ingezet, maar ook voor huisdieren. Helaas worden ze maar zelden gebruikt na deskundig advies, waardoor er al snel gezegd wordt dat men het heeft geprobeerd, maar dat het toch niet werkt. Bij navraag blijkt dan dat men zomaar een middel gebruikt heeft, zoals de bekende Bach Rescue Remedie die te pas en te onpas gegeven wordt en dat het middel niet op de juiste manier is toegediend. Daarom een artikel over wat deze remedies nu precies doen en waarom het zo belangrijk is dat u deskundig advies krijgt.


HOE ZIJN DE REMEDIES ONTSTAAN?
Edward Bach (1886-1936) was een Engelse arts en bacterioloog met een goed lopende praktijk in Engeland die zeer geïnteresseerd was in genezing door natuurlijke middelen. Hij was ervan overtuigd dat veel lichamelijke klachten voort kwamen uit negatieve emoties en karaktereigenschappen. Bach was op zoek naar planten die de harmonie tussen lichaam en geest konden herstellen. Na enige tijd werd het zijn levenswerk om voor alle negatieve emoties een passende remedie te vinden. Hij stopte met zijn praktijk in Londen en vestigde zich in Mount Vernon, waar hij de meeste planten die hij nodig had in de buurt had.

Op deze plek worden nu nog steeds de tincturen gemaakt, op precies dezelfde wijze als Dr. E. Bach dit al deed. Alleen het vullen van de flesjes gebeurt elders. Bach heeft altijd sterk vertrouwd op zijn intuïtie, misschien hadden we hem in deze tijd wel paranormaal begaafd genoemd. Zonder deze ‘gave’ had hij nooit de juiste bloesems kunnen vinden en veel minder inzicht gehad in zijn patiënten. Een Bach-therapeut zal zich ook goed in zijn patiënten, mens of dier in moeten kunnen leven en een goede intuïtie moeten hebben.

Zijn Bach remedies hetzelfde als homeopathische middelen? Nee. Bij de homeopathie wordt het middel in sterk verdunde vorm aan de patiënt toegediend. Bij Bach remedies wordt een aftreksel gemaakt van het middel, iets wat je een beetje kunt vergelijken met het zetten van thee. Bach legde de bloesems die hij gebruikte in een schaal met bronwater en zette deze in de zon. Door de invloed van het zonlicht werden de werkzame stoffen afgegeven aan het bronwater. Bach werkte zeer nauwkeurig. Als de zon tijdens deze afgifte achter de wolken schuil ging, gooide hij de remedie in wording weg en begon opnieuw, een zeer tijdrovende klus dus. Enkele tincturen, zoals die van de olijf- en wijnstok liet hij maken door vrienden in Italië en Zwitserland. Later ontdekte Bach dat hij ook de stoffen uit de bloesems (en vooral ook de taaiere takjes) kon onttrekken door deze te koken in bronwater. Deze methode wordt nog steeds gebruikt. Om de remedies lang houdbaar te maken werd vroeger brandenwijn, tegenwoordig alcohol toegevoegd. Op de remedie Rock Water na (bronwater uit een bron in Engeland) zijn alle remedies dus gemaakt van plantaardig materiaal.


EEN STUKJE PSYCHOLOGIE

Bach deelde stemmingen en emoties in 7 groepen in:
I Angst
II Onzekerheid
III Onvoldoende interesse in het hier en nu
IV Overgevoeligheid
VI Moedeloosheid en wanhoop
VII Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen

In totaal zijn er 38 remedies en daarnaast de Bach Rescue Remedie wat het meest bekend is en wat een combinatie is van meerdere remedies. (Er zijn ook nog remedies uit Amerika, waar er veel meer van zijn, maar in dit artikel gaat het uitsluitend over de oorspronkelijke, Engelse remedies van Bach.

Elke remedie past bij een bepaald persoon / dier. De eik (Oak) staat bijvoorbeeld voor mensen en dieren die altijd maar doorgaan en nooit ziek zijn. Het zijn krachtige, dappere mensen / dieren, vaak met een sterke persoonlijkheid. Wil men een dergelijk karakter dan nog bijschaven? Is dat nodig? Ja, want deze mensen / dieren gaan zelfs door met heel hard werken als dat voor hun lichaam niet goed is. De Oak-remedie kan hun laten inzien dat ze af en toe ook een stop nodig hebben, omdat anders lichamelijke kwalen op de loer liggen.

Het is niet altijd zo dat een middel gegeven wordt wat bij het type past. Juist zijn vaak de andere remedies harder nodig, omdat men een gebrek aan die betreffende emotie heeft of men een negatieve emotie of karaktertrek om wil buigen naar een positieve. Iemand die angstig is heeft meer moed nodig. Iemand die moe is meer energie. Het toedienen van Bach remedies is daarom een voortdurende puzzel van emoties en factoren en het is prachtig als de stukjes op hun plek vallen door het toedienen van de juiste middelen.


VAN MENS NAAR DIER
Alle remedies zijn natuurlijk gemaakt voor mensen, maar werken zeker zo goed bij dieren. Dieren kunnen niet denken: “Oh, ik krijg druppeltjes, nu ga ik mij snel beter voelen.” Voor het voorschrijven van Bach remedies aan honden heeft men veel kennis van hondengedrag nodig. Bach therapeuten die tevens (gediplomeerd) gedragsdeskundige zijn, verdienen daarom de voorkeur als u advies nodig heeft voor uw hond.

De middelen zijn uiteraard ontwikkeld voor mensen, maar zijn op dieren ook van toepassing. Het is de kunst om karaktertrekken en emoties van mensen, te vertalen naar dieren. Jaloers zijn komt bij de hond bijvoorbeeld niet voor. Maar een oud woord voor jaloezie is ijverzucht. En dat kunnen we wel weer vertalen naar dieren. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de sheltie. De meeste shelties zijn, als ze een andere hond iets zien doen, gelijk van mening dat zij dat beter kunnen. Wij zien dat regelmatig als onze samojeden op de foto moeten en onze sheltie als eerste op de daartoe aangewezen plek gaat zitten. Zij vindt duidelijk dat zij het beter kan dan de andere honden; ijverzuchtig dus. Andere emoties zoals angsten of vermoeidheid zijn veel gemakkelijker te ‘vertalen’.

Ik hoor wel eens mensen advies geven op een volkomen foute manier. “Oh, is je hond bang voor vuurwerk? Dan moet je mimulus geven, dat kreeg mijn hond ook en die is er zo van opgeknapt.” Geen hond is echter hetzelfde en ook angst kan altijd anders zijn. Vaak heeft angst een oorzaak. De oorzaak zal eerst door een mix van remedies weg moeten worden genomen voordat men een remedie, of een mix daarvan in kan zetten om de angst zelf aan te pakken. Om nog maar niet te spreken over de mensen die zo een flesje kopen en op goed geluk wat druppels in de waterbak of zelfs over het eten van de hond te gooien terwijl men geen idee heeft hoe het middel moet worden verdund en toegediend.

Een andere fout die vaak gemaakt wordt is het bij angst toedienen van de populaire Rescue Remedie. Rescue Remedie helpt alleen als u deze onmiddellijk na een schrikreactie toe dient. Bijvoorbeeld als uw hond aangevallen is door een grote, zwarte hond. Als u binnen een paar minuten de Rescue Remedie toe dient én daarnaast in de toekomst op een deskundige manier de hond opnieuw laat wennen aan grote, zwarte honden, dan kan het zijn dat uw hond er geen emotionele schade aan overhoudt. Gaat u echter na de aanval 2 weken lang de hond Rescue Remedie geven ongeacht of u zwarte honden tegenkomt, dan zal het middel geen enkele werking hebben.

Men zegt soms dat Rescue Remedie goed helpt tegen vuurwerkangst als u uw hond rond de jaarwisseling regelmatig een pufje of wat druppeltjes geeft. De enige reden dat dit uw hond wat zal kalmeren, is de alcohol die uw hond bij elk pufje of druppeltje naar binnen krijgt, omdat de Rescue Remedie onverdund gegeven wordt. Geloof me, geeft u uw hond met oudjaar elke drie uur een lepel advocaat verdund met slagroom of vla, dan geeft dat hetzelfde effect, de hond zal rustiger worden en sneller herstellen na een knal. U pakt er echter niet de oorzaak van de angst mee aan, waardoor de angst niet overgaat, maar onderdrukt wordt.


EEN MOOI VOORBEELD
Een tijd geleden kreeg ik een mail van iemand die een 2 jaar oude chihuahua-kruising had. Dit hondje kwam helaas uit de broodfok. Gekocht in Nederland, maar afkomstig uit de broodfok in het Oostblok. Het hondje was erg angstig en het meest opvallend was de angst voor lichtflitsen. Deze mensen woonden bij een weg en als het ’s avonds donker werd, begon het hondje zijn angst te vertonen. Panisch werd hij van de autolampen die steeds over de muren flitsten. Had dit hondje Rescue Remedie gekregen, dan was hij misschien op het moment zelf wat rustiger geworden. Zijn angst voor de lichtflitsen was echter gebleven. Ik kreeg het verzoek of ik helpen kon met Bach Remedies.

Ik vermoede dat de angst stamde uit zijn allereerste levensweken. Het beestje had vermoedelijk de eerste weken in een donkere schuur geleefd. Als er iemand binnen kwam, viel er even licht naar binnen en zal deze persoon zeker niet de pupjes geknuffeld hebben…Toen het hondje een paar weken oud was (veel te jong om bij zijn moeder vandaan te gaan), is hij samen met zijn broers en zusjes uit de schuur gehaald, in een krat gezet en in een bestelbus op transport naar Nederland gegaan. Het enige wat de hondjes tijdens de reis, als het donker was, zagen, waren de flitsen van de straatverlichting. Ik vermoede dat daar de angst vandaan kwam. Voor alle zekerheid heb ik de foto van het hondje laten ‘lezen’ aan een goede vriendin van mij die paragnost is en zonder dat zij iets wist over de geschiedenis van het hondje, vertelde zij me hetzelfde verhaal. De oorzaak van de angst was dus duidelijk. Lichtflitsen deden het diertje terug denken aan die zeer stressvolle eerste weken van zijn bestaan. (Weer een hele goede reden om nooit een hond uit de broodfok te kopen!)

Eerst hebben we middelen ingezet die helpen om de slechte ervaringen die het hondje de eerste weken opgedaan had te verwerken. Daarna heb ik pas het middel voorgeschreven wat voor deze angst het juiste middel was. De angst is niet helemaal verdwenen, daarvoor zat het te diep, maar zeker een heel stuk minder geworden. Het is nu draagbaar voor het dier en zijn eigenaar.


geen copyrightGEEF BACH REMEDIES OP DE JUISTE MANIER, OF GEEF ZE NIET
Uit bovenstaand voorbeeld wordt wel duidelijk dat het belangrijk is dat men zich tot een Bach therapeut wendt en liefst de hond nog laat begeleiden door een gedragsdeskundige ook. Daarnaast is het heel belangrijk dat men zich goed voor laat lichten op welke wijze en in welke verdunning de medicatie ingegeven dient te worden. Zelf gaan knoeien of op het oordeel van de buurvrouw af gaan kán werken, maar dan is er sprake van meer geluk dan wijsheid. Maar het zou jammer zijn te zeggen dat de remedies niet werken terwijl er niet de juiste middelen gebruikt zijn, of deze niet op de juiste wijze toegediend zijn. Bach remedies is niet het plakken van een pleister om de wond niet meer te zien. Het is het aanpakken van het probleem bij de basis. De oorzaak van het probleem aanpakken en daarna pas het probleem zelf. Kijk dus niet vreemd op als u een paar keer andere middelen voorgeschreven krijgt voor uw hond. Het kan ook zijn dat u begint met een mix van 4 remedies en er steeds eentje minder moet toedienen. Als een hond bijvoorbeeld angstagressie vertoont, zal hij eerst remedies krijgen die de oorzaak hiervan aanpakt. Daarna krijgt hij middelen tegen de angstagressie zelf. Het kan heel goed zijn dat eerst de agressie verdwijnt, maar de angst even versterkt lijkt, juist omdat de hond zich via de agressie niet meer af reageert. De mix van remedies zal dan opnieuw aangepast moeten worden. U begrijpt ook dat het wel enige maanden kan duren voor het resultaat optimaal is.


BACH WERKT, MAAR HET IS ZEKER GEEN TOVERMIDDEL
Mensen verwachten soms teveel van de Bach remedies in te korte tijd. Ze gebruiken het middel een week en vinden het vreemd nog geen resultaat te zien. Het helpt niet…Besef goed dat de reden dat uw hond het betreffende gedrag vertoont in de meeste gevallen ook niet in een dag ontstaan is. Het zal dus ook niet in een zeer korte tijd verdwijnen. Andere mensen vinden het juist een tovermiddel omdat ze niet dachten dat hun hond ooit van hun negatieve gedrag af zou komen. En nog anderen beginnen er maar helemaal niet aan omdat iets wat zo verdund is toch niet kan werken. Zo heb ik mijn hulp eens aangeboden aan een jonge vrouw uit een zeer Christelijk milieu, wiens hond probleemgedrag vertoonde sinds haar puppy’s naar hun nieuwe eigenaars waren. Voor dit gedrag is, mits er niet meer factoren mee spelen, een vaste mix van remedies. Kleine moeite voor mij om te helpen zodat de hond weer lekkerder in haar vel zou zitten. Helaas waren Bach remedies voor dit baasje te occult. Uiteindelijk heeft ze ervoor gekozen de hond een elektrische anti-blafband om te doen…En dat terwijl de hond op een veel meer diervriendelijke methode geholpen had kunnen worden.

Schakelt u een Bachtherapeut in voor uw hond, dan zal u deze, tenzij de therapeut paranormaal begaafd is, zeer veel informatie over uw hond moeten geven. Informatie over de fokker waar uw hond vandaan komt (de basis), informatie over wat de hond precies doet, informatie wat u tot nu toe gedaan heeft om het gedrag te beteugelen, etc., etc. Het kan best zijn dat u al tijdens het geven van deze informatie meer inzicht in uw hond krijgt. De therapeut kan nooit teveel informatie krijgen en u kan, door het geven van al deze informatie ook beter begrijpen waarom de therapeut bepaalde middelen voorschrijft. Het blijft puzzelen, voor de baas en voor de therapeut. Ik hoop dat u, als uw hond problemen heeft, samen met een deskundig iemand, alle puzzelstukjes vindt, zodat uw hond weer helemaal in balans komt.

WILT U MEER INFORMATIE OVER BACH BLOESEM REMEDIES?
U kunt bijvoorbeeld de volgende boeken lezen:

  • Bach Bloesem Remedies voor dieren / Bianca Uittenbogaard
  • Bach-Remedies voor honden & paarden / Margriet Dudok van Heel

 

Cursussen:

  • Werken met Bach Bloesemtherapie (gericht op het helen van mensen, u vindt het op www.sorag.nl)
  • Specialisatiecursus Bach Bloesemtherapie (gericht op het helen van mensen, u vindt het op www.sorag.nl)
  • Bach Bloesemtherapie voor dieren, zie www.civas.nl Hier vindt u overigens meer interessante cursussen op het gebied van alternatieve behandeling van huisdieren.