Hondenforum Hondenforum Hondenforum Hondenforum Hondenforum

Stroombanden - de schokkende waarheid

door: Dogtouch | website

Dogtouch conformeert zich aan de regels van de Britse Association of Pet Behaviour Counsellors (APBC) ten aanzien van het gebruik van aversieve middelen, zoals stroombanden - anti-blafbanden etc, om honden te trainen of om gedragsproblemen af te leren. Zie onderstaand persbericht op de website van de APBC - http://www.apbc.org.uk/articles/shockcollars


STROOMHALSBANDEN
- DE SCHOKKENDE WAARHEID
uit een persbericht van APBC

geen copyrightThe Association of Pet Behaviour Counsellors verwerpt het wijd verspreide gebruik van hulpmiddelen die honden elektrische schokken toebrengen voor trainingsdoeleinden of om gedragsproblemen op te lossen.  Het risico van verkeerd gebruik van deze hulpmiddelen is groot en ze kunnen het dier gemakkelijk aanzienlijke en veel onnodige pijn, leed en angst bezorgen.

Een hond die onverwacht een onaangename schok in de nek krijgt zal die ervaring associëren met datgene waar de hond op dat moment toevallig mee bezig is. Bij onjuist gebruik, kan dat een bepaalde plek, een bepaald voorwerp, een andere hond, de eigenaar of zelfs een kind zijn. Ongewenste neveneffecten zouden gemakkelijk kunnen optreden als de hond die de elektrische schok heeft gekregen bang wordt om in dat bepaalde gebied te lopen, of hij zou bang kunnen worden voor – en als gevolg daarvan agressief kunnen worden tegen – eigenaars, kinderen, andere honden of onbekenden.

In onervaren handen zal het  toedienen van de elektrische schok veel oefening vergen voordat de bestraffing tenslotte geassocieerd zal worden met het ongewenste gedrag, en het duurt nog langer voordat de hond leert om de schok te voorkomen door het `correcte' gedrag te vertonen. Dit is niet alleen dieronvriendelijk en wreed, maar het kan ook allerlei angsten veroorzaken die in de toekomst tot gedragsproblemen zullen leiden.

Bovendien is het mogelijk dat het apparaat in werking treedt door invloeden van buitenaf of door een defect, waardoor bij herhaling schokken worden gegeven, vooral bij die apparaten die zijn ontworpen om een schok te geven bij blaffen en die worden gebruikt bij honden die voor langere tijd alleen worden gelaten.

Onnatuurlijke methoden om honden te straffen zijn niet nodig om ze correct gedrag aan te leren. Dergelijke methoden worden vaak door onervaren mensen gebruikt om een snel resultaat te bereiken. Diervriendelijke methoden die gebaseerd zijn op een goed begrip van wat er in een hond omgaat zijn effectiever om honden te trainen of om gedragsproblemen voor altijd af te leren. Het duurt misschien langer voordat er resultaat wordt bereikt, maar met deze methoden heeft de hond minder last van stress, zijn er geen risico's of neveneffecten en wordt de relatie tussen eigenaar en hond eerder verbeterd dan verslechterd. Op de lange duur zullen deze methoden leiden tot een vrolijke, zelfverzekerde hond en een tevreden eigenaar.

Slechts in enkele gevallen waarbij alles zonder resultaat al is geprobeerd en mislukt en de omstandigheden mogelijk levensbedreigend zijn, kan het gebruik van dergelijke ‘shock’-apparaten gerechtvaardigd zijn en alleen dan wanneer ze worden gebruikt door een ervaren gedragsdeskundige die in staat is ze met de juiste timing te gebruiken.

Eigenaren van huisdieren met problemen moeten ervan bewust worden gemaakt dat het ongewenste gedrag kan worden veranderd met begrip en advies en dat een 'snelle oplossing' waarbij dieronvriendelijke en wrede strafmethoden worden gebruikt meer kwaad dan goed kan doen.

« Terug naar leesvoer!