Hondenforum Hondenforum Hondenforum Hondenforum Hondenforum

Problemen bij de bevalling

door: Loes Scharenborg | website

DIERENARTS INSCHAKELEN
In alle bovenstaande gevallen waarin de maximum tijd wordt overschreden Als de teef al een uur of twee zwak perst, maar er wordt niks zichtbaar, als er nog pups in de baarmoeder zijn en er is al ruim twee uur niet meer geperst, als de teef ziek lijkt (braken en diarree rond de geboorte zijn vaak 'normaal'), bij stinkende of raar gekleurde uitvloeiing uit de vulva, verlies van veel bloed via de vulva, onzekerheid over het geboorteverloop of de gezondheid van de teef en/of pups en als er problemen zijn met de nageboorte


KEIZERSNEDE
Indien er geen weeën aanwezig zijn, zullen we via de buikwand moeten voelen of er nog pups in de baarmoeder aanwezig zijn. Indien er nog pups aanwezig zijn, dan kan 0.1 ml per 15 kg lichaamsgewicht oxytocine worden ingespoten (opwekken weeën), alleen een ervaren fokker of dierenarts kan dit doen. Indien er na 45 minuten nog geen reactie is, is het verstandig om contact op te nemen met de dierenarts.
Als er wel duidelijk persweeën aanwezig zijn, en er na 30 minuten nog geen pup geboren is, neemt u contact op met de dierenarts.
De dierenarts zal eerst zelf proberen te voelen, maar als dat niet wil zal men dan direct overgaan tot het uitvoeren van een keizersnede. 
                               
Vaak gebeuren de keizersneden onder locale verdoving omdat dit een groot aantal voordelen heeft:

  • De pups zijn direct 'wakker' als ze geboren worden
  • De teef is direct wakker na de keizersnede en gaat zo gemakkelijker haar pups herkennen
  • Er is geen enkel risico om in de 'verdoving' te blijven
  • De teef kan direct mee naar huis om haar pups te zogenCOMPLICATIES                                                                                                                                      
Normale uitvloei
De eerste week zal de uitvloeiing bij de teef groen zijn. In de tweede week wordt deze geleidelijk rood. Na ongeveer twee weken wordt de uitvloeiing lichter van kleur, en na ongeveer drie weken moet de uitvloeiing voorbij zijn. Er kan dan nog wel eens een dun sliertje uitvloeiing uit de vulva komen.
 
Abnormaal verloop en nazorg
Door ondeskundig oxytocine (weeën opwekkend middel) gebruik bestaat de mogelijkheid dat er een scheur in de baarmoeder ontstaat.
Baarmoederontsteking komt regelmatig voor na een bevalling. Zeker als de hygiëne tijdens de bevalling niet optimaal was.
Door achtergebleven placenta’s of pups kan ook een baarmoederontsteking ontstaan.
De melkklierontsteking. Het is zeer belangrijk om de pups niet van de besmette melk te laten drinken en ze eventueel 24 uur geheel van de moeder te scheiden en de dierenarts te raadplegen.
Als de melkproductie bij de teef nihil is, kan men proberen 3 tot 5 maal daags gedurende de eerste 36 uura na de geboorte oxyocine injecties te geven en de hond eiwitrijke voeding geven.
Produceert de teef teveel melk, wat nogal eens gezien wordt bij het spenen van de pups, dan kan men kamferspiritus op de melkklieren aanbrengen (2 tot 3 maal daags).


ECLAMPSIE
Een probleem dat gezien wordt bij teven die in verhouding onvoldoende voeding opnemen en een hoge melkproductie hebben, is eclampsie. Dit wordt meestal gezien in de tweede of derde week na werpen, omdat dan de pups het meeste drinken. De teef gaat rillen en kan trillende bewegingen maken en/of een waggelende gang hebben en de temperatuur kan hoog oplopen, tot zelfs 42 graden Celsius. De oorzaak van deze verschijnselen is een calcium tekort; dit dient zo spoedig mogelijk door u dierenarts te worden aangevuld.
Het is belangrijk dat u in dit geval de pups ook direct gaat bijvoeren. Hiervoor zijn kunstmelkproducten in de handel. Tevenmelk is veel geconcentreerder dan koemelk. Koemelk is ook anders van samenstelling en daarom geen goede vervanging voor de tevenmelk. Tevenmelk is bijvoorbeeld vetter en eiwitrijker. Ter voorkoming van eclampie wil 1 a 2 dagen vasten of calciumarm voeren voor de geboorte helpen. De teef gaat dan haar lichaam aanzetten om calcium veel betere op te nemen waardoor ze na de bevalling geen problemen met calcium tekort krijgt (mits de voeding toereikend is).